Política medioambiental


L'Hotel Duquesa de Cardona Barcelona és conscient de que la seva activitat hotelera pot generar impactes en el mediambient i de que la satisfacció dels seus clients se sustenta a traves dels següents principis bàsics:
 

Assegurar el cumpliment de la Legislació aplicable en matèria de qualitat i mediambient.
***
Compromís de la millora continua i extensió del compromís més enllà dels membres de l'organització, involucrant a proveidors i clients.