Sagrada Familia

Sagrada Familia


Inevitablement, aquesta enorme catedral estava destinada a ser una altra obra inacabada de Gaudí, atropellat per un tramvia al 1926. La seva visió gloriosa del naixement de Crist, la seva crucifixió i la seva gloriosa ascenció era tan ambiciosa que, avui dia, encara falta molt per finalitzar aquesta extraordinaria obra. Els arquitectes escollits per continuar l'obra mai van poder plasmar amb exactitu l'esperit de Gaudí, però s'han fet progressos a la seva construcció de la que s'ha denominat la Biblia de pedra. Gaudí va disenyar 3 façanes que representaven el Naixement, la Passió i la Glòria de Crist.

Actualment, aquesta catedral presumeix de 8 torres, tot i que el projecte és de 18: 12 per als 12 apòstols , 4 dedicades als profetes dels Evangelis i les 2 últimes dedicades a la Verge Maria i Jesucrist.