scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Centre cultural nascut

El mercat de fruites i hortalisses de Born es va inaugurar el 1878 i va ser un dels primers exemples d’arquitectura de ferro colat. Aquest va ser el lloc de naixement d’un gran nombre d’establiments a l’engròs i agències de repartiment i, finalment, es va traslladar a la zona franca de la ciutat durant els anys setanta. Abandonat des de fa molts anys, ara és el centre cultural del barri. En gran part a causa del descobriment d’un jaciment arqueològic medieval. Les excavacions arqueològiques van començar el 1994 i l’edifici es va reobrir el 2013, revelant aquesta vegada les traces de les demarcacions de carrers i cases de Barcelona del segle XVII, que servien de testament i mostren les conseqüències del setge de 1714.

Actualment, El Born Centre Cultural és un espai creat per fomentar i promoure el record d’esdeveniments internacionals, nacionals i locals: debats, formació, esdeveniments culturals i artístics, tots relacionats amb el patrimoni immaterial.

Podeu obtenir informació sobre les entrades i el programa aquí: elbornculturaimemoria.barcelona.cat/ca
Plaça Comercial 12
+34 932 56 68 51

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies