scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Compres al barri gòtic

Antiquaris

Situada al carrer dels Banys Nous, aquesta zona es coneix localment com a “carrer dels antiquaris”. El mateix carrer es remunta al segle XII i al número 10 hi ha S'Oliver, una botiga de mobles; antigament el lloc per als banys jueus per a homes.

La Cereria Subirà

La família de Subirà fabrica espelmes des del 1761 i ven els millors materials de cera d'abella i parafines. És la botiga més antiga de Barcelona i amb un ambient barroc.

Baixada de la Llibreteria 7

La Perfumeria

Aquesta petita i màgica botiga de perfums es troba al cor del barri jueu que ven els millors perfums.

Baixada de Santa Eulalia 3

Gotham

Una botiga especialitzada en venda de mobles vintage dels anys 50, 60, 70 i 80. És possible que reconegueu alguns elements de les pel·lícules d’Antonio Almodovar.

Lleo 28 - gotham@gotham-bcn.com

Formatgeria La Seu

Aquesta formatgeria es va inaugurar el 2000 i es troba dins d’una de les primeres fàbriques de mantega de Barcelona. Situats al Barri Gòtic, els experts en l'art de la fabricació de formatges tradicionals produeixen una impressionant varietat de sabors.

Dagueria 16 - www.formatgerialaseu.com - +34 93 412 65 48

Sombrereria Obach

Des de 1924. Trobareu qualsevol tipus de cabana en aquesta empresa familiar plena de tradició i coneixement
Truca al 2 - +34 933 18 40 94

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies