scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Agenda

Segueix-nos a Instagram @Duquesa_de_Cardona :

#LaTerrassaDelDuquesa

La Terrassa del Duquesa oberta tota la setmana.
De dilluns a diumenge:
12:00 - 00:00 hores
(Divendres i dissabtes tanca a la 01:00h)
*L'horari pot variar degut a les condicions meteorològiques.

Consulta el menú de menjar i beguda aquí:

Menú La Terrassa del Duquesa

Reserveu en línia a través de:

RESERVAR TAULA ONLINE

*RESERVAR PER ANTERIOR. ELS MENÚS I ELS TIPUS DE SALA ESTÀN DISPONIBLES *VARIA SEGONS LA TEMPORADA I EL TEMPS

*GRUPS I ESDEVENIMENTS ES RESERVEN A TRAVÉS DE: terrassa@hduquesadecardona.com

Per reservar, preguntar o consultar qualsevol dubte ens pots escriure a: info@hduquesadecardona.com

Truca'ns directament al: 0034 93 268 90 92

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies