scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Contacte

*

*

*

*

*

  1. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE L'HOTEL DUQUESA DE CARDONA
  2. Propòsits: respondre a les vostres sol·licituds i enviar-vos informació comercial sobre els nostres productes i serveis, inclòs per correu electrònic.
  3. Bases legals: consentiment de l’interessat. Destinataris: no es preveu cap assignació de dades.
  4. Drets: podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i accedir, rectificar, suprimir les vostres dades i exercir altres drets a info@hduquesadecardona.com .
  5. Informació addicional: Política de privadesa .

Hotel Duquesa de Cardona

Passeig Colom 12
 Barcelona 
Spain

Telèfon general: +34 932 689 090

Reserves: +34 932 689 090

Grups/ esdeveniments : +34 932 689 090

Correu general: info@hduquesadecardona.com
Reserves: info@hduquesadecardona.com

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies