scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Museu Marítim

El Museu Marítim està situat en un edifici restaurat als Royal Dockyards. Es tracta del magatzem de construcció naval més gran que s’ha conservat a BCN i de gran importància històrica. El museu mostra el patrimoni marítim d’Espanya, un dels més rics de la Mediterrània.

Les badies de les Drassanes estan delimitades per esveltes columnes i un gran pati central on a l’hivern s’emmagatzemaven una trentena de galeres. Les obres van començar a les Drassanes al segle XIV, durant el regnat de Pere el Gran, i les dues torres occidentals, encara en perfecte estat, daten d’aquest període. Tot i el pas del temps, l’estructura bàsica d’aquest magnífic edifici gòtic ha conservat el seu aspecte original.

A l'estiu, hi ha una bonica terrassa a l'exterior per gaudir d'una beguda refrescant.

Per obtenir més informació, visiteu el seu lloc web http://www.mmb.cat

Av. de les Drassanes s / n - +34 933 429 920

Obert de dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00 h (última entrada 19.30 h)

Entrada gratuïta els diumenges a partir de les 15.00 h

Dates de tancament: 25 i 26 de desembre - 1 i 6 de gener

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies