scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Barri Jueu

El barri jueu de Barcelona es troba al costat de la plaça Sant Jaume. Existeix des del segle XI fins a l'agost de 1391, quan el barri va ser assaltat i destruït, una petita investigació revela un nombre de plaques i pedres commemoratives. Es troben als antics banys jueus, a noms de botigues i carrers com Banys Nous. Aquest barri es va construir al típic estil medieval barceloní, però vestigis destacats que val la pena visitar són l’antiga sinagoga (c. Marlet 5), el MUHBA El Call (museu jueu) i el bany jueu (Banys Nous 10). Els banys es troben dins d’una botiga, descoberta durant la reforma. El seu pati central, sis arcs i piscina van ser construïts sobre pedra probablement durant el segle XII, i es mantenen en perfecte estat.

A prop del barri jueu hi ha una altra parada important: la plaça de Sant Felip Neri. Encara queden marques de bala a la façana de l’església, resultants d’una bomba allà llançada durant la Guerra Civil espanyola.

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies