scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Museu d’Història de Catalunya

Situat a l'edifici del Palau de Mar del districte de barcelona, el Museu és un recorregut per la història del país. L’exposició permanent forma un passeig interactiu per la història de Catalunya, realçat per objectes, sistemes sudiovisuals, ordinadors i documents. Permeteu-vos compartir taula amb els antics ibers o participar en una batalla medieval. Viatge de les "Arrels" al Palelític inferior, a la caiguda de l'imperi romà i de l'Espanya visigòtica, a l'Al-Andalus i la formació del primer comtat català.

El viatge de la història fa referència a la revolució industrial, la Guerra Civil i la "Derrota i recuperació" del país. El Museu d’Història de Catalunya és sens dubte un inici interessant per entendre la situació política d’aquesta part d’Espanya actualment.

Per obtenir més informació, no dubteu a visitar la seva pàgina web www.en.mhcat.cat

Preu permanent exposició: 4,5 €

HORARI D'OBERTURA

De dimarts a dissabte de 10.00 a 19.00 h
Diumenges i festius de 10.00 a 14.30 h
Tancat els dies 1 i 6 de gener, 1 de maig, 5 de juny i 25 i 26 de desembre

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies