scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Santa Maria del Mar Barcelona

Santa Maria del Mar es va construir al sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona. A l’interior de l’església es reuneixen immenses columnes imponents per crear voltes de ventalls en un veritable estil gòtic.

La gran alçada de l’església i l’ambient pacífic amb espelmes enriqueixen l’ambient espiritual. Aquest és un lloc meravellós per recollir els vostres pensaments i retirar-vos dels concorreguts carrers de fora. Les vuit columnes formen un semicercle i envolten l’altar i emmarquen bells vitralls del segle XV.

El Santa Maria del Mar està situat al barri del Born de Barcelona, a 5 minuts a peu de l'Hotel Duquesa de Cardona. Un llibre més venut sobre l’església de la Barcelona del segle XIV (Catedral del Mar, escrit per Ildefons Falcones) és el tema de les visites a la ciutat de les agències de viatges locals.

Visiteu el lloc web de Santa Maria del Mar per obtenir més informació aquí: www.santamariadelmarbarcelona.org i consulteu els recorreguts, com el que es fa als terrats per 8 €

Plaça de Santa Maria 1

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies