scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de TRAVIL 98, SL (en endavant, HOTEL DUQUESA CARDONA) titular del NIF núm. B61948360 i amb domicili social al passeig de Colón, nº 12, 08002 Barcelona i inscrit al Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 31615 Foli 23 Hoja 195935 Inscripció 8 .

Per a qualsevol consulta o proposta, poseu-vos en contacte amb nosaltres al +34 932 689 090 o escriviu un correu electrònic a info@hduquesadecardona.com .

Aquesta pàgina web es regeix per la llei aplicable únicament a Espanya i els usuaris nacionals i estrangers d’aquest lloc web estan subjectes a la mateixa.

L’accés de l’USUARI a la nostra pàgina web és gratuït i està subjecte a la lectura i a l’acceptació plena i expressa sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que us demanarem que llegiu detingudament. En utilitzar el nostre portal, els seus continguts o serveis, l’USUARI accepta i envia expressament les condicions generals per a la seva utilització. En cas que l’usuari no estigués d’acord amb aquestes Condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar-hi.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si s’escau, una capacitat legal suficient per celebrar un contracte.

Podem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina web, ampliar o reduir els serveis i fins i tot eliminar-los d’Internet en qualsevol moment, juntament amb els serveis i continguts proporcionats, unilateralment i sense previ avís.

 1. A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de HOTEL DUQUESA CARDONA o de tercers per als quals s’han adquirit els drets d’explotació i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

  L’usuari només té dret a fer-ne un ús privat, sense finalitats de lucre, i requereix una autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los o distribuir-los o exercir qualsevol altre dret del propietari.

  HOTEL DUQUESA CARDONA és una marca registrada i està prohibida la reproducció, imitació, ús o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

  L’addició d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre els mateixos. A més, la simple incorporació d’un enllaç a la nostra pàgina web no proporciona cap dret a descriure’s com a associat o soci.

  HOTEL DUQUESA CARDONA es considerarà indemne de totes i de qualsevol reclamació relativa als drets de propietat intel·lectual sobre els articles i imatges publicats per tercers al seu portal.

  Queda totalment prohibida qualsevol imitació total o parcial del nostre portal.

 2. B. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

  L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no cal subscripció ni registre previs. No obstant això, és necessària una subscripció prèvia per poder utilitzar determinats serveis oferts pels USUARIS. Aquests casos s’han d’identificar degudament, indicant en tot moment els passos a seguir per completar el registre corresponent.

  Qualsevol dada personal enviada implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa.

  L’USUARI ha d’accedir a la nostra pàgina web de bona fe, d’acord amb l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, que serà responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a nosaltres o a tercers.

  Es prohibeix expressament als usuaris l’ús i l’obtenció dels serveis, productes i continguts d’aquesta pàgina web mitjançant qualsevol procediment diferent dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, els termes particulars que regulen l’adquisició de serveis específics.

  L’USUARI no pot dur a terme cap acció al nostre portal que pugui causar una sobrecàrrega dels nostres sistemes informàtics o introduir virus o la instal·lació de robots o programari que alteri el funcionament normal del nostre lloc web o que pugui danyar els nostres sistemes informàtics.

  Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, continguts i serveis continguts en llocs web de tercers als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços de la nostra pàgina web, l’informem que HOTEL DUQUESA CARDONA no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la ús d’aquestes pàgines web de tercers per part de l’usuari.

  HOTEL DUQUESA CARDONA es reserva el dret unilateral sense previ avís de retirar qualsevol USUARI que l’organització consideri que ha infringit les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Aquest USUARI no tindrà dret a presentar cap reclamació per aquest tipus d’acció. També es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells que infringeixin les condicions generals d’ús i l’USUARI accepta que la no presentació d’aquesta acció no constitueix una renúncia formal a la mateixa, que restarà vigent fins que expiri el termini de prescripció d’aquestes infraccions.

 3. C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

  La confidencialitat i la seguretat són els valors bàsics de l’HOTEL DUQUESA CARDONA i, per tant, ens comprometem a garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i a no recopilar informació innecessària.

  El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privadesa i no es poden subministrar dades personals de menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o tutors legals.

  L’USUARI serà l’únic responsable dels danys directes o indirectes causats al CLIENT o a tercers com a resultat d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o obsoletes o dades de tercers.

 4. D. RESPONSABILITAT

  En posar aquesta pàgina web a disposició de l’usuari, volem oferir un servei de qualitat aplicant la màxima diligència a la prestació de la mateixa i als mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no ens farem responsables de la presència de virus o d’altres elements que puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

  HOTEL DUQUESA CARDONA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua o ininterrompuda a causa de circumstàncies originades a causa de problemes de xarxa d’Internet, avaria de dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI tolerarà aquestes circumstàncies dins de límits raonables i renuncia expressament. qualsevol reclamació contra HOTEL DUQUESA CARDONA per qualsevol responsabilitat per possibles fallades, errors o ús del servei.

  L’USUARI assumeix la total responsabilitat per l’ús de la nostra pàgina web i és l’únic responsable de qualsevol efecte directe o indirecte sobre la pàgina web, inclòs, entre d’altres, qualsevol resultat econòmic, tècnic i / o judicial advers, juntament amb l’incompliment de les expectatives creades. pel nostre portal i l’usuari es compromet a mantenir l’HOTEL DUQUESA CARDONA indemne de qualsevol reclamació derivada directa o indirectament d’aquests esdeveniments.

  HOTEL DUQUESA CARDONA no garanteix la precisió, veracitat ni divisa dels continguts d’aquesta pàgina web, ja sigui pròpia o de tercers o enllaçables a altres llocs web, i serà exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa.

  HOTEL DUQUESA CARDONA no serà responsable de cap reclamació, incloses les despeses d’assessorament jurídic, per qualsevol acció de tercers o reclamacions originades per tercers a causa de l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat o qualsevol altra reclamació per incompliment segons la legislació vigent.

  L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació relativa a les condicions d’ús del nostre portal i que és suficient per excloure qualsevol error de les mateixes i, per tant, les accepta expressament íntegrament.

  L’USUARI és plenament conscient que la simple navegació per aquesta pàgina web i l’ús dels seus serveis implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

  Totes les qüestions relatives a la nostra pàgina web es regiran per la legislació espanyola. En cas que sorgeixi algun tipus de discrepància o controvèrsia entre les parts quant a la interpretació i el contingut d'aquesta pàgina web, totes les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

 5. E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS AL LLOC WEB

  Aquestes Condicions Generals d’Ús es van modificar el 17/07/2019. Podem modificar-los en qualsevol moment: comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web per garantir que no s’hagi fet cap modificació que us pugui afectar.

  Per a qualsevol qüestió relacionada amb les Condicions d’ús de la nostra pàgina web, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant les dades indicades anteriorment o a info@lant-abogados.com o a www.lant-abogados.com .

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies